P.903, Tầng 9, Tòa nhà số 315 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

 0986.168.767

 Contact: @ngole-architects.com

 

Khách hàng:
Nếu bạn có một dự án và muốn biết thêm thông tin về NgoLe-Architacts ? Hoặc bạn muốn làm việc trực tiếp với chúng tôi ? Hãy gửi thông tin dự án cũng như mong muốn của bạn vào địa chỉ email sau: 
khachhang.nla@gmail.com.

 

Tuyển dụng:
Để đăng kí vị trí làm việc tại Ngole-architects, bạn gửi CV, thư nguyện vọng, và vị trí muốn làm việc theo địa chỉ email sau:
tuyendung.nla@gmail.com.

 

Thực tập sinh:
Để đăng kí vi tri thực tập sinh tại Ngole architects, bạn gửi CV, thư nguyện vọng theo địa chỉ email sau:

thuctapsinh.nla@gmail.com.


 

 

Ngo le Architects - NLA

Liên hệ chúng tôi:

Địa chỉ: 315, Đg. Trường Chinh, P. Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tel : 0986168767 Email: contact@ngole-architects.com
image